Ground Zero สินค้าใหม่

Ground Zero GZTA 4125X

Ground Zero GZTA 4125X

เครื่องเสียงรถยนต์ Ground Zero GZTA 4125X แอมป์ AB 4 CH 90Wrms x 4 ที่ 4 โอห์ม..

ราคา 3,900 บาท (จากปก..
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)