Cerwin Vega สินค้ามือสอง

Cerwin Vega XED65C MK II

Cerwin Vega XED65C MK II

เครื่องเสียงรถยนต์ Cerwin-Vega XED65C MK IIลำโพงแยกชิ้น 2 ทาง ขนาด 6.5 นิ้วควา..

ราคา 1,800 บาท
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
Cerwin Vega XED65X MK II

Cerwin Vega XED65X MK II

เครื่องเสียงรถยนต์ Cerwin-Vega XED65X MK II ลำโพงรวมชิ้น 2 ทาง ขนาด 6.5 นิ้..

ราคา 1,200 บาท
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
Cerwin Vega ฝาครอบลำโพง ขนาด 6.5 นิ้ว

Cerwin Vega ฝาครอบลำโพง ขนาด..

เครื่องเสียยงรถยนต์ Cerwin Vega ฝาครอบลำโพง ขนาด 6.5 นิ้ว(ของใหม่)

ราคา 200 บาท
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)