Calcell สินค้าใหม่

Calcell ADC1400.1

Calcell ADC1400.1

เครื่องเสียงรถยนต์ Calcell ADC1400.1ลด 90% เพียง 9,500 บาท จากปกติ 18,000 บาท ..

ราคา 9,500 บาท
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
Calcell MMA500.1

Calcell MMA500.1

เครื่องเสียงรถยนต์ Calcell MMA500.1 CLASS X (Digital Amp)กำลังขับ 500Wrms x 1..

ราคา 9,800 บาท
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)