Zapco สินค้ามือสอง

Zapco ST-4X

Zapco ST-4X

เครื่องเสียงรถยนต์ ZAPCO ST-4X แอมป์ CLASS AB กำลังขับ 50Wrms x 4 ที่ 4 โอห์..

ราคา 2,900 บาท
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)