Zapco สินค้ามือสอง

Zapco ST-4X II

Zapco ST-4X II

เครื่องเสียงรถยนต์ ZAPCO ST-4X II แอมป์ CLASS AB กำลังขับ 50Wrms x 4 ที่ 4 โ..

ราคา 4,500 บาท
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)