Purist สินค้ามือสอง

Purist The Master

Purist The Master

เครื่องเสียงรถยนต์ Purist The Master (ใช้น้อย สภาพ 98%)แอมป์หลอด 2 ch ที่..

ราคา 18,900 บาท
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)