MAZDA mazda3 (2004-2010) 2DIN

  [ สินค้ามือสอง ]  

MAZDA mazda3 (2004-2010)  2DIN เครื่องเสียงรถยนต์ สินค้ามือสอง

1,000 บาท
(ไม่รวมค่าติดตั้ง และค่าจัดส่ง)

เครื่องเสียงรถยนต์ Mazda3

หน้ากากสำหรับเปลี่ยนวิทยุแบบ OEM
เป็นแบบมาตรฐาน ใช้ได้สำหรับใส่วิทยุแบบ 2 Din