Focal สินค้าใหม่

Focal 100KRS

Focal 100KRS

เครื่องเสียงรถยนต์ Focal 100KRS ลำโพงแยกชิ้น 2 ทาง ขนาด 4 นิ้ว  กำลังขั..

ราคา 10,900 บาท
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)