ZULEX สินค้ามือสอง

ZULEX ZULEX ZB-107A

ZULEX ZULEX ZB-107A

เครื่องเสียงรถยนต์ ZULEX ZB-107Aตู้สำหรับใส่ซับวูฟเฟอร์ขนาด 10 นิ้วเครื่องเสีย..

ราคา 700 บาท
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)