Ramm สินค้ามือสอง

Ramm DA-21

Ramm DA-21

เครื่องเสียงรถยนต์ RAMM DA-21  ปรีแอมป์หลอดสูญญากาศ อิเลคทรอนิคส์ครอสโอ..

ราคา 11,900 บาท + Boo..
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)