BENZ-300CEรายละเอียด BENZ-300CE

 วิทยุ-ซีดีใบ้ของ McIntosh รุ่น MX406 ติดตั้งที่ช่องเดิมหน้าปัดรถ

อิเลคทรอนิคส์ครอสโอเวอร์ Soundstream รุ่น DX5 ทำหน้าที่ตัดแบ่งความถี่เสียงในระบบไบแอมป์
เพาเวอร์แอมป์4แชนแนลของ McIntosh รุ่น MC431M ขับลำโพงเสียงกลางแหลมแบบแยกชิ้น
ของ A/D/S ทั้งคู่หน้าและคู่หลัง

เพาเวอร์แอมป์โมโนคลาสดีของ MTX รุ่น TN250/1 ขับลำโพงซับวูฟเฟอร์ A/D/S รุ่น AS8
ขนาด 8" จำนวน 1 คู่ ติดตั้งแบบแขวนลอยที่แผงหลัง โดยไม่ต้องตัดเจาะตัวรถ