LargeView
ListView
   
1
Focal 100KRS
Focal 100KRS [ สินค้าใหม่ ]

เครื่องเสียงรถยนต์ Focal 100KRS ลำโพงแยกชิ้น 2 ทาง ขนาด 4 นิ้ว  กำลังขับ 50-100Wrms  ..

Update : 24 ธันวาคม 2558


Focal 5K1
Focal 5K1 [ สินค้ามือสอง ]

เครื่องเสียงรถยนต์ Focal 5K1ยางครอบแม่เหล็ก Focal 5K1เครื่องเสียงรถยนต์ รับประกันคุณภาพ

Update : 20 มีนาคม 2556


Focal 6.5 นิ้ว
Focal 6.5 นิ้ว [ สินค้ามือสอง ]

เครื่องเสียงรถยนต์ ฝาครอบลำโพง Focalฝาครอบลำโพง Focal เฉพาะตะแกรงเหล็ก ตามรูปขนาด 6.5 นิ้ว

Update : 11 สิงหาคม 2560


Focal 165krx3 (Midrange)
Focal 165krx3 (Midrange) [ สินค้ามือสอง ] [ขายแล้ว]

เครื่องเสียงรถยนต์ Focal 165krx3 (เฉพาะ Midrange) ลำโพงเฉพาะ เสียงกลาง ขนาด 3 นิ้วรองรับกำลังขับ ..

Update : 18 เมษายน 2561


1