Status Platinum II

  [ สินค้ามือสอง ]  

Status Platinum II เครื่องเสียงรถยนต์ สินค้ามือสอง
* สามารถคลิกดูรูปถัดไปได้

3,900 บาท/ชุด (มี 2 ชุด)
(ไม่รวมค่าติดตั้ง และค่าจัดส่ง)

เครื่องเสียงรถยนต์ Status Platinum II

ลำโพงแยกชิ้น 2 ทาง ขนาด 6.5 นิ้ว
รองรับกำลังขับ 50Wrms - 120Wrms
ความไว 90dB

เครื่องเสียงรถยนต์ รับประกันคุณภาพ