สินค้าโปรโมชั่น Bostwick 

Bostwick BOS-MX 1200.1

Bostwick BOS-MX 1200.1

เครื่องเสียงรถยนต์ Bostwick BOS-MX 1200.1 (ใหม่โชว์) แอมป์ Class D  กำล..

ราคา 2,900 บาท ( ไม่รวมค่าติดตั้ง )