สินค้าโปรโมชั่น Planet Audio 

Planet Audio NEBULA

Planet Audio NEBULA

เครื่องเสียงรถยนต์ Planet Audio NEBULA กำลังขับ 75W x 2 ที่ 4 โอห์มกำลังขับ 1..

ราคา 3,900 บาท ( ไม่รวมค่าติดตั้ง )