SPEAKER สินค้ามือสอง

Alpine SWR-1043D

Alpine SWR-1043D

เครื่องเสียงรถยนต์ Alpine SWR-1043D (สภาพ 90%)ลำโพงซับวูฟเฟอร์ขนาด 10 นิ้วโครง..

ราคา 4,900 บาท/ข้าง ม..
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
Bluewave BW-502

Bluewave BW-502

เครื่องเสียงรถยนต์ Bluewave BW-502ลำโพงแยกชิ้น 2 ทาง ขนาด 5.25 นิ้วรองรับกำลัง..

ราคา 1,600 บาท
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
Boston G510-4

Boston G510-4

เครื่องเสียงติดรถยนต์  Boston G510-4   ลำโพงซับวูฟเฟอร์ ขนาด 10 นิ..

ราคา 6,800 บาท/ข้าง (..
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
DLS 226G

DLS 226G

เครื่องเสียงรถยนต์ DLS 226G ลำโพงรวมชิ้น 2 ทาง ขนาด 6.5 นิ้วกำลังขับ 50Wrms - ..

ราคา 2,000 บาท
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
DLS RS6N

DLS RS6N

เครื่องเสียงรถยนต์ DLS RS6N ลำโพงแยกชิ้น ขนาด 6.5 นิ้ว ความต้านทาน  4 &..

ราคา 4,500 บาท
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
Focal 130K2

Focal 130K2

เครื่องเสียงรถยนต์ Focal 130K2ลำโพงเสียงกลาง ขนาด 5.25 นิ้วโครงสร้างเหล็กหล่อก..

ราคา 3,900 บาท / คู่
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
Focal 165V1 Polyglass

Focal 165V1 Polyglass

เครื่องเสียงรถยนต์ Focal 165V1 Polyglassลำโพงแยกชิ้น 2 ทาง ขนาด 6.5 นิ้ว ..

ราคา 4,500 บาท
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
Focal 27A

Focal 27A

เครื่องเสียงรถยนต์ Focal 27A ลำโพงซับวูฟเฟอร์ขนาด 10 นิ้วโครงสร้างเหล็กหล่อ ว..

ราคา 2,800 บาท/ข้าง ..
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
Focal 27F

Focal 27F

เครื่องเสียงรถยนต์ Focal 27Fลำโพงซับวูฟเฟอร์ขนาด 10 นิ้วโครงสร้างเหล็กหล่อรองร..

ราคา 2,200 บาท / ข้าง..
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
Focal Passive Utopia Be 165W-RC

Focal Passive Utopia Be 165W..

เครื่องเสียงรถยนต์ Passive Focal Utopia Be 165W-RC สภาพ 90%  Up ..

ราคา 4,900 บาท
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
Focal PolyKevlar

Focal PolyKevlar

เครื่องเสียงรถยนต์ Passive Focal K1 Power   เฉพาะ Passive Crossover เค..

ราคา 1,500 บาท
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
Focal Reference 8

Focal Reference 8

เครื่องเสียงรถยนต์ Focal Reference ลำโพงเสียงกลางขนาด 8 นิ้วรองรับกำลังขับ 50W..

ราคา 1,800 บาท/ข้าง ..
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
Focal Utopia Be 165W-RC

Focal Utopia Be 165W-RC

เครื่องเสียงรถยนต์ Focal Utopia Be 165W-RC ** เฉพาะ Woofer ** สภาพ 80% UP..

ราคา 13,900 บาท /คู่
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
Helix DEEP BLUE10

Helix DEEP BLUE10

เครื่องเสียงรถยนต์ Helix DEEP BLUE10ลำโพงซับวูฟเฟอร์ ขนาด 10 นิ้ว กำลังข..

ราคา 2,900บาท/ข้าง มี..
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
Helix HXS 1206 MKII

Helix HXS 1206 MKII

เครื่องเสียงรถยนต์ Helix HXS 1206ลำโพง Woofer ขนาด 12 นิ้วกำลังขับ 200Wrms - 3..

ราคา 4,500 บาท/ข้าง (..
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
Hertz MLK2TW

Hertz MLK2TW

เครื่องเสียงรถยนต์ Hertz MLK2TW ประกอบไปด้วย ลำโพงวูฟเฟอร์ รุ่น ML 1600 ..

ราคา 15,900 บาท
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
Image Dynamic IDQ15V2D4

Image Dynamic IDQ15V2D4

เครื่องเสียงรถยนต์ Image Dynamic IDQ15V2D4 ลำโพงซับวูฟเฟอร์ ขนาด 15 นิ้ว วอล์..

ราคา 5,900 บาท/ข้าง (..
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
JL Audio 12W0

JL Audio 12W0

เครื่องเสียงรถยนต์ JL Audio 12W0 ขนาด 12 นิ้ว วอล์คอล์ยเดี่ยว กำลังขับ 250Wr..

ราคา 2,500 บาท / ข้าง
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
Kicker C12

Kicker C12

เครื่องเสียงรถยนต์ Kicker C12รองรับกำลังขับ 100 Wrms - 150 Wrmsความต้านทา..

ราคา 2,200 บาท/ข้าง (..
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
Kicker S10L5

Kicker S10L5

ลำโพงติดรถยนต์  Kicker S10L5ลำโพงซับวูฟเฟอร์ ขนาด 10 นิ้ว วอล์ยคอล์ยคู่ ร..

ขายแล้ว
Kicker SC10

Kicker SC10

เครื่องเสียงรถยนต์ Kicker SC10  ลำโพงซับวูฟเฟอร์ ขนาด 10 นิ้ว กำลังขับ ..

ราคา 4,700 บาท /ข้าง..
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
Lanzar Vibe Black Air ll

Lanzar Vibe Black Air ll

เครื่องเสียงรถยนต์ Lanzar Vibe Black Air llลำโพงซับวูฟเฟอร์ ขนาด 10 นิ้ว&..

ราคา 2,500 บาท/ข้าง ..
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
Magnat Passive

Magnat Passive

เครื่องเสียงรถยนต์ Magnat PASSIVE CROSSOVER Magnatเครื่องเสียงรถยนต์..

ราคา 300 บาท
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
Marathon MB 12SN

Marathon MB 12SN

เครื่องเสียงรถยนต์ Marathon MB12SN ลำโพงซับวูฟเฟอร์ ขนาด 12 นิ้ว วอล์ยคอล์ยเด..

ราคา 2,200บาท/ข้าง (ม..
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
Marathon MB-6.5S

Marathon MB-6.5S

เครื่องเสียงรถยนต์  Marathon MB-6.5S (woofer)ลำโพงเสียงกลาง ขนาด 6.5 นิ้ว..

ราคา 1,800 บาท
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
MB Quart DWE304

MB Quart DWE304

เครื่องเสียงรถยนต์ MB Quart DWE304ลำโพงซับวูฟเฟอร์ ขนาด 12"กำลังขับ 150Wrms - ..

ราคา 3,900 บาท /ข้าง ..
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
Mmats PRO 2.0

Mmats PRO 2.0

เครื่องเสียงรถยนต์ Mmats P2.0 ลำโพงซับวูฟเฟอร์ ขนาด 12 นิ้ว วอล์ยคอล์ยคู่ กำ..

ราคา 3,900บาท/ข้าง (..
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
Mmats PRO 3.0 12 นิ้ว

Mmats PRO 3.0 12 นิ้ว

เครื่องเสียงรถยนต์  MMATS PRO 3.0 ลำโพงซับวูฟเฟอร์ ขนาด 12 นิ้ววอลย์คอล์ย..

ราคา 8,900 บาท/ข้าง ม..
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
Mmats Pro 5.25

Mmats Pro 5.25

เครื่องเสียงรถยนต์ Mmats Pro5.25ลำโพงเสียงกลางขนาด 5.25 นิ้วทวีตเตอร์ ขนาด 1 น..

ราคา 3,900 บาท
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
MTX Thunder 4512 44

MTX Thunder 4512 44

เครื่องเสียงรถยนต์ MTX TR4512-44 (สภาพเดิม พร้อมใช้งาน)  ลำโพงซับวูฟเฟอร..

ราคา 1,900 บาท/ข้าง ..
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
MTX Thunder5000

MTX Thunder5000

เครื่องเสียงรถยนต์ MTX Thunder5000ลำโพงซับวูฟเฟอร์ ขนาด 12 นิ้ว รองรับกำ..

ราคา 1,900 บาท/ข้าง ม..
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
MTX THUNDER6000

MTX THUNDER6000

เครื่องเสียงรถยนต์ MTX THUNDER6000ลำโพงซับวูฟเฟอร์ ขนาด 12 นิ้ว วอล์ยคอล์ยเดี่..

ราคา 2,800 บาท/ข้าง (..
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
MTX TR4510-44

MTX TR4510-44

เครื่องเสียงรถยนต์ MTX TR4510-44  ลำโพงซับวูฟเฟอร์ ขนาด 10 นิ้ว วอล์ยคอล..

ราคา 1,900 บาท /ข้าง..
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
Orion C6.2

Orion C6.2

เครื่องเสียงรถยนต์  ORION C6.2 ** เฉพาะ Woofer ** รองรับกำลังขับต่อเนื่อ..

ราคา 1,900 บาท/ คู่ (..
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
Orion HP10D4

Orion HP10D4

เครื่องเสียงรถยนต์ ORION HP10D4 ลำโพงซับวูฟเฟอร์ ขนาด 10 นิ้ว รองรับกำลังขับ..

ราคา 3,900 บาท / ข้าง
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
Performance EXCEL-680

Performance EXCEL-680

เครื่องเสียงรถยนต์ Performance EXCEL-680 (สภาพ 98%)ลำโพงซับวูฟเฟอร์  ขนาด..

ราคา 2,900 บาท
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
Phoenix Gold XENON X12D2

Phoenix Gold XENON X12D2

เครื่องเสียงรถยนต์  Phoenix Gold  Xenon X12D2ลำโพงซับวูฟเฟอร์ ขนาด 1..

ราคา 3,500 บาท/ข้าง (..
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
Power Drive PDS

Power Drive PDS

เครื่องเสียงรถยนต์ Powerdrive Crossover   เฉพาะ Passive Crossover เครื..

ราคา 450 บาท
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
PowerAmper XS104

PowerAmper XS104

เครื่องเสียงรถยนต์ PowerAmper XS104 ลำโพงซับวูฟเฟอร์ ขนาด 10 นิ้ว แม่เหล็ก 2 ..

ราคา 2,500 บาท/ข้าง ..
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
Precision Power DCX650S

Precision Power DCX650S

เครื่องเสียงรถยนต์ Precision Power DCX650Sลำโพงแยกชิ้น 2 ทาง ขนาด 6.5 นิ้วรองร..

ราคา 4,900 บาท
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
Precision Power Pro 12

Precision Power Pro 12

เครื่องเสียงรถยนต์ Precision Power Pro 12   ลำโพงซับวูฟเฟอร์ ขนาด 12" ..

ราคา 4,900 บาท / ดอก
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
Prism Passive

Prism Passive

เครื่องเสียงรถยนต์ Passive Prism  เฉพาะ Passive Crossover ..

ราคา 800 บาท
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
Prism PS-W10D

Prism PS-W10D

เครื่องเสียงรถยนต์ Prism PS-W10D  ลำโพงซับวูฟเฟอร์ ขนาด 10 นิ้ว กำล..

ราคา 2,200 บาท / ข้าง..
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
Prism SEW-1000R

Prism SEW-1000R

เครื่องเสียงรถยนต์ Prism SEW-1000R TURBO Bass สภาพ 95% up สภาพเดิมไม่เคยซ่อม ..

ราคา 8,500 บาท
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
Prism SQ-6

Prism SQ-6

เครื่องเสียงรถยนต์  PRISM SQ-6   ลำโพงแยกชิ้นสองทาง ขนาด 6.5 น..

ขายแล้ว
Soundstream Passive

Soundstream Passive

เครื่องเสียงรถยนต์ SoundstreamPassive Soundstream แบบแยกชิ้น 2 ทางเครื่องเสียง..

ราคา 600 บาท/ชุด
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
Soundstream USA12

Soundstream USA12

เครื่องเสียงรถยนต์ Soundstream USA12ลำโพงซัฟวูฟเฟอร์ ขนาด 12 นิ้ววอล์ยคอล์ยคู่..

ราคา 3,500 บาท/ข้าง (..
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
Stage JUPITOR 5.25

Stage JUPITOR 5.25

เครื่องเสียงรถยนต์ Stage Jupitor 5.25ลำโพงแยกชิ้นสองทาง ขนาด 5.25 นิ้ว รองรับก..

ราคา 2,800 บาท
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
Stage Logic 5

Stage Logic 5

เครื่องเสียงรถยนต์ Stage Logic 5ลำโพงเสียงกลาง ขนาด 5 นิ้ว พร้อมพาสซีพ (ไม่มีT..

ราคา 2,900 บาท
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
ลำโพง Center ทรงกลม

ลำโพง Center ทรงกลม

เครื่องเสียงรถยนต์ ลำโพง Center ทรงกลม   ลำโพง Center ทรงกลม   เ..

ราคา 900 บาท
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)