SPEAKER สินค้ามือสอง

Alpine SPS-171A

Alpine SPS-171A

เครื่องเสียงรถยนต์ Alpine SPS-171A ลำโพงเสียงกลางขนาด 6.5 นิ้ว รองรับกำลังขั..

ราคา 1,900 บาท /ชุด ม..
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
Bluewave BW-502

Bluewave BW-502

เครื่องเสียงรถยนต์ Bluewave BW-502ลำโพงแยกชิ้น 2 ทาง ขนาด 5.25 นิ้วรองรับกำลัง..

ราคา 1,600 บาท
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
Cerwin Vega XED65C MK II

Cerwin Vega XED65C MK II

เครื่องเสียงรถยนต์ Cerwin-Vega XED65C MK IIลำโพงแยกชิ้น 2 ทาง ขนาด 6.5 นิ้วควา..

ราคา 1,800 บาท
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
Cerwin Vega XED65X MK II

Cerwin Vega XED65X MK II

เครื่องเสียงรถยนต์ Cerwin-Vega XED65X MK II ลำโพงรวมชิ้น 2 ทาง ขนาด 6.5 นิ้..

ราคา 1,200 บาท
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
DLS 226G

DLS 226G

เครื่องเสียงรถยนต์ DLS 226G ลำโพงรวมชิ้น 2 ทาง ขนาด 6.5 นิ้วกำลังขับ 50Wrms - ..

ราคา 2,000 บาท
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
DLS RS6N

DLS RS6N

เครื่องเสียงรถยนต์ DLS RS6N ลำโพงแยกชิ้น ขนาด 6.5 นิ้ว ความต้านทาน  4 &..

ราคา 4,500 บาท
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
Focal 130K2

Focal 130K2

เครื่องเสียงรถยนต์ Focal 130K2ลำโพงเสียงกลาง ขนาด 5.25 นิ้วโครงสร้างเหล็กหล่อก..

ขายแล้ว
Focal 165A1

Focal 165A1

เครื่องเสียงรถยนต์ Focal 165A1   ลำโพงแยกชิ้น 2 ทาง ขนาด 6.5 นิ้ว กำ..

ขายแล้ว
Focal 165V1 Polyglass

Focal 165V1 Polyglass

เครื่องเสียงรถยนต์ Focal 165V1 Polyglassลำโพงแยกชิ้น 2 ทาง ขนาด 6.5 นิ้ว ..

ขายแล้ว
Focal Reference 8

Focal Reference 8

เครื่องเสียงรถยนต์ Focal Reference ลำโพงเสียงกลางขนาด 8 นิ้วรองรับกำลังขับ 50W..

ราคา 1,800 บาท/ข้าง ..
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
Focal Utopia Be 165W-RC

Focal Utopia Be 165W-RC

เครื่องเสียงรถยนต์ Focal Utopia Be 165W-RC ** เฉพาะ Woofer ** สภาพ 80% UP..

ราคา 12,500 บาท /คู่
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
Helix DEEP BLUE10

Helix DEEP BLUE10

เครื่องเสียงรถยนต์ Helix DEEP BLUE10ลำโพงซับวูฟเฟอร์ ขนาด 10 นิ้ว กำลังข..

ราคา 1,500บาท/ข้าง มี..
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
Hertz DS250.3

Hertz DS250.3

เครื่องเสียงรถยนต์ Hertz DS250.3ลำโพงซับวูฟเฟอร์ ขนาด 10 นิ้วรองรับกำลังขับ 10..

ราคา 2,800 บาท/ข้าง ม..
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
Image Dynamic IDQ15V2D4

Image Dynamic IDQ15V2D4

เครื่องเสียงรถยนต์ Image Dynamic IDQ15V2D4 ลำโพงซับวูฟเฟอร์ ขนาด 15 นิ้ว วอล์..

ราคา 5,900 บาท/ข้าง (..
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
Kicker CompVR8

Kicker CompVR8

เครื่องเสียงรถยนต์ Kicker CVR8 ลำโพงซับวูฟเฟอร์ ขนาด 8 นิ้ว วอล์ยคอล์ยคู่..

ราคา 2,500 บาท /ข้าง ..
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
Magnat Passive

Magnat Passive

เครื่องเสียงรถยนต์ Magnat PASSIVE CROSSOVER Magnatเครื่องเสียงรถยนต์..

ขายแล้ว
Marathon MB-6.5S

Marathon MB-6.5S

เครื่องเสียงรถยนต์  Marathon MB-6.5S (woofer)ลำโพงเสียงกลาง ขนาด 6.5 นิ้ว..

ราคา 1,800 บาท
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
Morel Hybrid 6

Morel Hybrid 6

เครื่องเสียงรถยนต์ Morel Hybrid 6ลำโพงแยกชิ้น 2 ทาง ขนาด 6.5 นิ้วรองรับกำลังขั..

ราคา 1,500 บาท /ข้าง ..
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
NXS NXDW

NXS NXDW

เครื่องเสียงรถยนต์ NXS NXDWซับวูฟเฟอร์ ขนาด 10 นิ้วพร้อมตู้สำเร็จมีแอมป์ขับในต..

ขายแล้ว
Precision Power DCX650S

Precision Power DCX650S

เครื่องเสียงรถยนต์ Precision Power DCX650Sลำโพงแยกชิ้น 2 ทาง ขนาด 6.5 นิ้วรองร..

ราคา 4,900 บาท
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
Rainbow Passive

Rainbow Passive

เครื่องเสียงรถยนต์ Passive Rainbow  เฉพาะ Passive Crossover 3 ..

ราคา 1,000 บาท
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
Seas European

Seas European

เครื่องเสียงรถยนต์ Seas European 6.5 (woofer) ลำโพงเสียงกลางขนาด 6.5..

ขายแล้ว
Soundstream Passive

Soundstream Passive

เครื่องเสียงรถยนต์ SoundstreamPassive Soundstream แบบแยกชิ้น 2 ทางเครื่องเสียง..

ราคา 600 บาท/ชุด
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
Stage JUPITOR 5.25

Stage JUPITOR 5.25

เครื่องเสียงรถยนต์ Stage Jupitor 5.25ลำโพงแยกชิ้นสองทาง ขนาด 5.25 นิ้ว รองรับก..

ราคา 2,800 บาท
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
Stage Logic 5

Stage Logic 5

เครื่องเสียงรถยนต์ Stage Logic 5ลำโพงเสียงกลาง ขนาด 5 นิ้ว พร้อมพาสซีพ (ไม่มีT..

ราคา 2,900 บาท
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
ลำโพง Center ทรงกลม

ลำโพง Center ทรงกลม

เครื่องเสียงรถยนต์ ลำโพง Center ทรงกลม   ลำโพง Center ทรงกลม   เ..

ราคา 900 บาท
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
ลำโพงเดิมติดรถ Honda

ลำโพงเดิมติดรถ Honda

เครื่องเสียงรถยนต์ ลำโพงเดิมติดรถ Honda 6.5  ลำโพงเดิมติดรถ..

ราคา 350 บาท / คู่
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)