SPEAKER สินค้ามือสอง

A/D/S RS10

A/D/S RS10

เครื่องเสียงรถยนต์ A/D/S RS10 (มี 1 ข้าง)   ลำโพงซับวูฟเฟอร์ ขนาด 10" ..

ราคา 4,900 บาท/ข้าง (..
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
Alangkan tweeters

Alangkan tweeters

เครื่องเสียงรถยนต์ Alangkan tweeters ลำโพงเสียงแหลมแบบจรวด  รองรับกำลัง..

ราคา 99 บาท / คู่
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
Boston 4 นิ้ว

Boston 4 นิ้ว

เครื่องเสียงรถยนต์ Boston 4 นิ้ว ลำโพงขนาด 4 นิ้ว  (เฉพาะ Woofer) เครื่..

ราคา 1,500 บาท
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
DLS R6.2

DLS R6.2

เครื่องเสียงรถยนต์ DLS R6.2 ลำโพงแยกชิ้น 2 ทาง ขนาด 6.5" กำลังขับ 60Wrms -..

ราคา 3,900 บาท
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
Dynaudio MD100 Tweeter

Dynaudio MD100 Tweeter

เครื่องเสียงรถยนต์ Dynaudio MD100 Tweeter **มีเฉพาะลำโพงเสียงแหลม  เครื..

ราคา 3,500 บาท
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
Focal Reference 5.25

Focal Reference 5.25

เครื่องเสียงรถยนต์ Focal Reference 5.25 นิ้ว ลำโพงเสียงกลาง ขนาด 5.25 นิ้ว ..

ราคา 3,900 บาท
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
Focal Tweeter Utopia Be 165W-RC

Focal Tweeter Utopia Be 165W..

เครื่องเสียงรถยนต์ Tweeter Focal Utopia Be 165W-RC ลำโพงเสียงแหลม ขนาด 1 นิ..

ราคา 5,000 บาท (มี 1 ..
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
JL Audio 10W0V2-4

JL Audio 10W0V2-4

เครื่องเสียงรถยนต์ JL Audio 10W0V2-4 (สภาพ 90%) ลำโพงซับวูฟเฟอร์ ขนาด 10" ..

ราคา 2,800 บาท /ข้าง ..
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
Pioneer TS-G160C

Pioneer TS-G160C

เครื่องเสียงรถยนต์ Pioneer TS-G160C (ใช้น้อย สภาพ 99%)   ลำโพงแยกชิ้น 2..

ราคา 980 บาท
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
Prism CS-8MII

Prism CS-8MII

เครื่องเสียงรถยนต์ Prism CS-8MII  ลำโพงซับวูฟเฟอร์พร้อมแอมป์ในตัว ขนาด..

ราคา 3,800 บาท
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
Rainbow EL-C6.2P

Rainbow EL-C6.2P

เครื่องเสียงรถยนต์ Rainbow EL-C6.2P ลำโพงแยกชิ้น 2 ทาง ขนาด 6.5 นิ้ว กำลัง..

ราคา 2,900 บาท
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
Soundstream Passive

Soundstream Passive

เครื่องเสียงรถยนต์ SoundstreamPassive Soundstream แบบแยกชิ้น 2 ทางเครื่องเสียง..

ราคา 600 บาท/ชุด
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
ลำโพง Center ทรงกลม

ลำโพง Center ทรงกลม

เครื่องเสียงรถยนต์ ลำโพง Center ทรงกลม   ลำโพง Center ทรงกลม   เ..

ราคา 900 บาท
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)