Nexus SW-F12

  [ สินค้าใหม่ ]  

Nexus SW-F12 เครื่องเสียงรถยนต์ สินค้าใหม่

ขายแล้ว

เครื่องเสียงรถยนต์ Nexus SW-F12

ลำโพงซับวูฟเฟอร์ ขนาด 12 นิ้ว 
ขนาดบางพิเศษ 3.5 นิ้ว (mounting depth) 
รองรับกำลังขับ 200 - 400 Wrms 
ความถี่ตอบสนอง Hz - Hz 
ความไว 91.5 dB (W/M) 

เครื่องเสียงรถยนต์ รับประกันคุณภาพ