สินค้าโปรโมชั่น Cerwin Vega 

Cerwin Vega XED65X

Cerwin Vega XED65X

เครื่องเสียงรถยนต์ Cerwin Vega XED65X ลำโพงรวมชิ้น 2 ทาง ขนาด 6.5" กำลังขับ ..

ราคา 1,200 บาท ( ไม่รวมค่าติดตั้ง )