สินค้าโปรโมชั่น Cerwin Vega 

Cerwin Vega XED65X MK II

Cerwin Vega XED65X MK II

เครื่องเสียงรถยนต์ Cerwin-Vega XED65X MK II ลำโพงรวมชิ้น 2 ทาง ขนาด 6.5 นิ้..

ขายแล้ว