Top X OPtolink remote

  [ สินค้ามือสอง ]  

Top X OPtolink  remote เครื่องเสียงรถยนต์ สินค้ามือสอง

300 บาท
(ไม่รวมค่าติดตั้ง และค่าจัดส่ง)

เครื่องเสียงรถยนต์ TOP-X OPtolink  remote

สำหรับเพิ่มไฟรีโมทให้มีแรงดันไฟเพิ่มขึ้น
ถ้าหากไฟรีโมทไม่พอเพราะติดตั้งแอมป์หลายตัว

เครื่องเสียงรถยนต์ รับประกันคุณภาพเพิ่มเพื่อน