Zaca สินค้ามือสอง

Zaca XL-1.0F

Zaca XL-1.0F

เครื่องเสียงรถยนต์ Zaca XL-1.0Fตัวเก็บประจุ ขนาด 1 Faradมีจอ LED แสดงผลเครื่อง..

ราคา 480 บาท
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)