Ground Zero สินค้ามือสอง

Ground Zero GZTA 4125X

Ground Zero GZTA 4125X

เครื่องเสียงรถยนต์ Ground Zero GZTA 4125X (สภาพ 98%)แอมป์ AB 4 CH 90Wrms x 4 ท..

ราคา 6,000 บาท
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)