Rodek สินค้ามือสอง

Rodek RA-White Diamond 1200

Rodek RA-White Diamond 1200

เครื่องเสียงรถยนต์  Rodek RA-White Diamond1200แอมป์คลาส D (mono)กำลังขับ ..

ราคา 3,800 บาท
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)