McIntosh สินค้ามือสอง

McIntosh MCC404M

McIntosh MCC404M

เครื่องเสียงรถยนต์  McIntosh MCC404M แอมป์ 4 CH พร้อม มิเตอร์แสดงผลบนกระจ..

ราคา 38,900 บาท
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)