AMPLIFIER สินค้ามือสอง

A/D/S P2100.2

A/D/S P2100.2

เครื่องเสียงรถยนต์ A/D/S P2100.2 รองรับกำลังขับ 100Wrms x 2 ที่ 4 โอห์ม ครอส..

ราคา 4,900 บาท
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
Arc Audio ARC1004T

Arc Audio ARC1004T

เครื่องเสียงรถยนต์ Arc Audio ARC1004T  แอมป์หลอดกำลังขับ 100Wrms x 4 ที่..

ขายแล้ว
Brax X-2000

Brax X-2000

เครื่องเสียงรถยนต์ Brax X-2000กำลังขับ 190Wrms x 2 ที่ 4 โอห์มกำลังขับ 370Wrms..

ราคา 27,900 บาท
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
Brax X-2000 SPL

Brax X-2000 SPL

เครื่องเสียงรถยนต์ Brax X-2000 SPL Competition กำลังขับ 75Wrms x 2 ที่ 4..

ราคา 25,900 บาท
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
Coustic AMP800Q

Coustic AMP800Q

เครื่องเสียงรถยนต์ Coustic AMP800Q (สภาพ 99%) กำลังขับ 50W x 4 ที่ 4 โอห์ม , ..

ราคา 4,500 บาท
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
Eagle EA-1800D แถมฟรี ซับ 10 นิ้ว 1 คู่

Eagle EA-1800D แถมฟรี ซับ 10..

เครื่องเสียงรถยนต์ Eagle EA-1800D รองรับกำลังขับ 400Wrms x 1 ที่ 4 โอห์ม รอง..

ราคา 2,500 บาท
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
Eagle EA-330.2

Eagle EA-330.2

เครื่องเสียงรถยนต์ Eagle EA-330.2 รองรับกำลังขับ 150Wrms x 2 ที่ 4 โอห์ม ร..

ราคา 1,000 บาท
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
Genesis Monoblock

Genesis Monoblock

เครื่องเสียงติดรถยนต์ Genesis Monoblock สภาพ 95% รองรับกำลังขับ 250Wrms x 1 ท..

ราคา 16,900 บาท
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
Kicker ZX700.5

Kicker ZX700.5

เครื่องเสียงรถยนต์ Kicker ZX700.5แอมป์ 5chรองรับกำลังขับ 70Wrms x 4 + 210Wrms ..

ราคา 6,900 บาท
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
Lanzar Opti Drive200.2

Lanzar Opti Drive200.2

เครื่องเสียงรถยนต์ Lanzar Opti Drive200.2 แอมป์ 2 Channel กำลังขับ 100Wrms x..

ราคา 6,900 บาท
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
Lanzar SL150

Lanzar SL150

เครื่องเสียงรถยนต์ Lanzar SL150 กำลังขับ 150Wrms x 2 ที่ 4 โอห์ม ครอสโอเวอร์..

ราคา 4,900 บาท
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
McIntosh MCC404M

McIntosh MCC404M

เครื่องเสียงรถยนต์  McIntosh MCC404M แอมป์ 4 CH พร้อม มิเตอร์แสดงผลบนกระจ..

ราคา 38,900 บาท
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
MONITOR PRECISION PRIMO5000

MONITOR PRECISION PRIMO5000

เครื่องเสียงรถยนต์ Monitor Precision PRIMO5000 ** ของโชว์ สภาพ 99% **กำลังขับ ..

ราคา 7,900 บาท
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
Phoenix Gold RSD500.4

Phoenix Gold RSD500.4

เครื่องเสียงรถยนต์  Phoenix Gold RSD500.4 แอมป์ class AB รองรับกำลังขับ..

ราคา 6,500 บาท
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
Planet Audio HVT-7100

Planet Audio HVT-7100

เครื่องเสียงรถยนต์ Planet Audio HVT-7100 กำลังขับ 100Wrms x 2 ที่ 4 โอห์ม กำ..

ราคา 4,900 บาท
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
Planet Audio PA2002

Planet Audio PA2002

เครื่องเสียงรถยนต์ Planet Audio PA2002 กำลังขับ 100Wrms x 2 ที่ 4 โอห์ม กำลั..

ราคา 5,200 บาท
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
Precision Power PCX-1250

Precision Power PCX-1250

เครื่องเสียงรถยนต์ Precision Power PCX-1250 กำลังขับ 250Wrms x 1 ที่ 4 โอห์ม ..

ราคา 6,500 บาท
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
Prism SE-1.1200D

Prism SE-1.1200D

เครื่องเสียงรถยนต์ Prism SE-1.1200D แอมป์ Class D กำลังขับ 350Wrms x 1 ที่ 4..

ราคา 7,500 บาท
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
Purist Super Tube One MKII

Purist Super Tube One MKII

เครื่องเสียงรถยนต์ Purist Super Tube One MKII แอมป์ติดรถยนต์ แบบหลอด 4Ch ก..

ขายแล้ว
Soundstream Rubicon Angina

Soundstream Rubicon Angina

เครื่องเสียงรถยนต์ Soundstream RubiconAngina กำลังขับ 100Wrms x 1 ที่ 4 โอห์ม..

ขายแล้ว
Soundstream TR700/2

Soundstream TR700/2

เครื่องเสียงรถยนต์ ยี่ห้อ Soundstream TR700/2 กำลังขับ 175Wrms x 2 ที่ 4 โอห์..

ราคา 4,900 บาท
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
Status S600.2

Status S600.2

เครื่องเสียงรถยนต์ Status S600.2กำลังขับ 100Wrms x 2 ที่ 4 โอห์มกำลังขับ 200Wr..

ราคา 4,900 บาท
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
Xtant 302A

Xtant 302A

เครื่องเสียงรถยนต์ Xtant 320A แอมป์ 2 Channelกำลังขับ 30Wrms x 2   ที่ 4 ..

ราคา 4,500 บาท
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)