PowerAmper EQ230I

  [ สินค้ามือสอง ]  

PowerAmper EQ230I เครื่องเสียงรถยนต์ สินค้ามือสอง

4,900 บาท
(ไม่รวมค่าติดตั้ง และค่าจัดส่ง)

เครื่องเสียงรถยนต์ Poweramper EQ230I

อีควอไลเซอร์ 15 ความถี่ ปรีเอาท์ 9 โวลท์

เครื่องเสียงรถยนต์รับประกันคุณภาพ