SUZUKI Swift GLX (PA57R1)

  [ สินค้ามือสอง ]  

SUZUKI Swift GLX (PA57R1) เครื่องเสียงรถยนต์ สินค้ามือสอง
* สามารถคลิกดูรูปถัดไปได้

490 บาท
(ไม่รวมค่าติดตั้ง และค่าจัดส่ง)

เครื่องเสียงรถยนต์ Suzuki Swift GLX (PA57R1)
วิทยุเดิมสำหรับรถ Suzuki Swift GLX (2018)
สามารถเล่น CD ได้
รองรับการเล่นวิทยุ FM.AM
รองรับการเชื่อมต่อ Bluetooh
Made in Thailand
เครื่องเสียงรถยนต์ รับประกันคุณภาพเพิ่มเพื่อน