Focal 100KRS

  [ สินค้าใหม่ ]  

Focal 100KRS เครื่องเสียงรถยนต์ สินค้าใหม่
* สามารถคลิกดูรูปถัดไปได้

ขายแล้ว

เครื่องเสียงรถยนต์ Focal 100KRS

ลำโพงแยกชิ้น 2 ทาง ขนาด 4 นิ้ว 

กำลังขับ 50-100Wrms 

ความถี่ตอบสนอง 120Hz - 20kHz 

ความไว 90dB (W/M) 

เครื่องเสียงรถยนต์ของใหม่ รับประกันศูนย์เพิ่มเพื่อน