Infinity สินค้าใหม่

Infinity Reference 5350a

Infinity Reference 5350a

เครื่องเสียงรถยนต์ Infinity Reference 5350a  กำลังขับ 50Wrms x 4  +..

ราคา 9,900 บาท
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
Infinity Kappa 60.11CS

Infinity Kappa 60.11CS

เครื่องเสียงรถยนต์ Infinity Kappa 60.11CS   ลำโพงแยกชิ้น 2ทาง ขนาด 6.5 ..

ราคา 6,500 บาท
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)