OverMatch  สินค้ามือสอง

OverMatch  AW836.4A

OverMatch AW836.4A

เครื่องเสียงรถยนต์ OverMatch AW836.4Aแอมป์ Class AB 4 CHรองรับกำลังขับ 80Wrms ..

ราคา 2,900 บาท
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)