MDS สินค้ามือสอง

MDS CRO-1300

MDS CRO-1300

เครื่องเสียงรถยนต์ MDS CRO-1300อิเล็กทรอนิกครอสโอเวอร์ แบบ 3 ทางFront / Rear ต..

ราคา 500 บาท
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)