Soundstream สินค้ามือสอง

Soundstream Rubicon255

Soundstream Rubicon255

เครื่องเสียงรถยนต์ Soundstream Rubicon 255 รองรับกำลังขับ 22.5Wrms x 4 + 50Wr..

ราคา 1,900 บาท
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
[สภาพไม่สมบูรณ์]