Critical Mass 1.2 Farad

  [ สินค้ามือสอง ]  

Critical Mass 1.2 Farad เครื่องเสียงรถยนต์ สินค้ามือสอง

1,600 บาท
(ไม่รวมค่าติดตั้ง และค่าจัดส่ง)

เครื่องเสียงรถยนต์ Critical Mass 1.2 Farad 

อุปกรณ์เก็บประจุไฟฟ้า ขนาด 1.2 Farad
พร้อมมิเตอร์วัดโวลท์ในตัว
รองรับกำลังไฟได้ 20/24v DC

เครื่องเสียงติดรถยนต์รับประกันคุณภาพเพิ่มเพื่อน